Прием 2022


Явявал съм се на предварителен изпит.
 ЕГН-то ми е: 

Не съм се явявал на предварителен изпит.